Zakres usług

- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

- prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,

- prowadzenie ewidencji ryczałtowej,

- pełną obsługę płacowo-kadrową,

- prowadzenie rozliczeń ZUS.

- doradztwo podatkowe,

- doradztwo i pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,

- sporządzanie deklaracji INTRASTAT,

- pomoc w wyprowadzeniu zaległości księgowych.