Dokumenty do pobrania

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej

Pobierz dokument

Ewidencja przebiegu pojazdu

Pobierz dokument

Druk przelewu płatniczego

Pobierz dokument

Druk przelewy na rachunek organu podatkowego

Pobierz dokument

Faktura dla podatnika zwolnionego z VAT

Pobierz dokument

Faktura VAT

Pobierz dokument

Polecenie wyjazdu służbowego i rachunek kosztów podróży

Pobierz dokument

Raport Kasowy

Pobierz dokument

UPL-1 Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych

Pobierz dokument

VAT-23 Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu Środka Transporty

Pobierz dokument

Przedprocesowe wezwanie do zapłaty

Pobierz dokument

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu

Pobierz dokument

Kadry

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Pobierz dokument

Umowa zlecenie

Pobierz dokument

Umowa o pracę

Pobierz dokument

Skierowanie na badania lekarskie

Pobierz dokument

Wniosek o urlop

Pobierz dokument

Kwestionariusz Osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Pobierz dokument