Zakres usług

» prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

» prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,

» prowadzenie ewidencji ryczałtowej,

» pełną obsługę płacowo-kadrową,

» prowadzenie rozliczeń ZUS.

» doradztwo podatkowe,

» doradztwo i pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,,

» sporządzanie deklaracji INTRASTAT,

» pomoc w wyprowadzeniu zaległości księgowych.